Odsherreds Kulturhøjskole

Odsherreds Kulturhøjskole

Odsherred Dag og Aftenskole har, i samarbejde med DOF Holbæk - Kulturelt Oplysningsforbund, oprettet en Kulturhøjskole som et tilbud til modne og kulturelt interesserede mennesker, der gerne vil erhverve sig viden og indsigt i kulturelle og sociale forhold ud over, hvad der tilbydes i TV og den trykte presse. Der er tilstræbt valg af emner, der stimulerer og fastholder den enkeltes mentale tilstand, herunder bibringer den enkelte deltager livsglæde, fagligt indhold samt socialt samvær og samtale i et ligeværdigt fællesskab.

Kulturhøjskole påbegyndte sin virksomhed sidste efterår i Nykøbing og er fortsat her i foråret med et relativt beskedent antal deltagere. Dette er bl.a. grunden til, at vi nu flytter til det nye bibliotek i Asnæs, idet dette er mere centralt beliggende i Odsherred Kommune.

Kulturhøjskolen tilbyder en forelæsningsrække med otte meget forskellige emner, som beskrevet på de følgende sider. Hvad adskiller Kulturhøjskolen fra andre mere traditionelle aftenskoletilbud?

    Dagundervisning på faste ugedage i en hel efterårs- eller forårssæson
    Fast holdsammensætning
    Varieret program med mulighed for debat

Er der nogle forudsætninger, der skal opfyldes for at deltage på Kulturhøjskolen?

Nej: Kulturhøjskolen er åben for alle aldersgrupper, det eneste der kræves er, at du kan afsætte en formiddag i otte uger. Der påregnes ikke udgifter til materialer mv.

 
Undervisningen foregår hver tirsdag kl. 09.30 – 12.30

Bemærk at der ikke er undervisning i efterårsferien (uge 42)
Kursusafgift og tilmelding:

Evt. spørgsmål vedrørende programmet kan rettes til skoleleder Karen Jensen, telefon 59 65 55 17 / 31 24 71 97 eller email oda@odadof.dk.

Det er også muligt at tilmelde sig her på vores hjemmeside.

dof