Information om skolen

ODA er en folkeoplysende institution, der udbyder folkeoplysende undervisning i henhold til folkeoplysningsloven.

Skolen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund,der er et upolitisk forbund med ca 250 skoler tilknyttet.

Se mere om forbundet på www.danskoplysning.dk

ODA bliver drevet af en forening, med en ansat skoleleder der er ansvarlig for skolens drift.
 
Hvem kan deltage på holdene?

Aftenskolen er åben for alle, selvom du har en anden bopælskommune. Oplys i givet fald dit cpr.nr., hvis du kommer fra en anden kommune.

Hvordan ved du, at du er tilmeldt ?

Der bestræbes på at der fremsendes girokort med mødekort efter din tilmelding, dette bekræfter samtidig mødested og tid. Ellers betales ved kursusstart.  Husk at tilmelde dig i god tid, da en for sen tilmelding kan være med til at holdet ikke oprettes
 
Betalingsfrister

Deltagergebyret skal betales en 14 dage før holdstart.

Benyt venligst det tilsendte girokort til betaling.

Ved hold hvor der ikke udsendes girokort skal der betales ved kursusstart

dof