Tro og love erklæring for nedsat deltagerbetaling

Hvis du modtager ældrecheck, er på senior pension eller er førtidspensionist, så kan du få nedsat din deltagerbetaling med op til 450,- om året i Odsherred Kommune. Du skal være bosat i Kommunen. Tilskuddet gælder for et år, til et kursus, på en af ​​kommunens aftenskoler.

Print den ud, udfyld og underskriv. Herefter kan du aflevere enten som et scannet dokument eller send som billede til vores e-mail oda@odadof.dk eller sende den til

ODA - Odsherred Dag og Aftenskole

Lyngvej 137

4560 Vig

erklæring henter hende