Handels betingelser

Opdateret: 10/10 2023

Virksomheds oplysninger

Odsherred dag og aftenskole ODADOF

CVR-nr.: 32055362

Kontakt oplysninger

Lyngvej 137, 4560 Vig

29731953

oda@odadof.dk

Tilmelding

Tilmelding kan ske på skolens hjemmeside https://www.odadof.dk/, eller ved henvendelse på oda@odadof.dk eller på telefon 29731953 mandag  til onsdag  kl.12-15

Tilmeldingen er registreret, når du har modtaget en bekræftelse. Se punktet Bekræftelser.

Venteliste

Det markeres med ’Venteliste’, hvis der ikke er flere ledige pladser på holdet. Du kan stadig tilmelde dig og komme på venteliste. Du vil blive kontaktet direkte, hvis der bliver en ledig plads eller tilsvarende hold oprettes.

Priser

Pris for deltagelse er anført de enkelte hold.

Nedsat kursus pris

Skolens tilhørskommune Odsherred giver særligt tilskud til nedsættelse af kursusprisen for pensionister der modtager ældrecheck, førtidspensionister og senior pension, som bor i kommunen. Tilskuddet udgør 450 Kr om året, til et kursus, på en aftenskole.

Kommunen kræver i forbindelse med tilskud til de særlige målgrupper, at der indhentes dokumentation og/eller underskrift på tro- og loveerklæring (samt oplyses fuldt CPR. Nr.).

Tro og love-erklæring kan hentes på hjemmesiden, https://www.odadof.dk/praktisk-info/tro-og-love-erklaering/ printes ud, udfyldes, husk at skrive hvilken aftenskole (ODA) og beløbet 450 kr, sendes herefter til skolen på oda@odadof.dk, som indscannet dokument eller som vedhæftet billede.

Udgifter til materialer

Udgifter til materialer kan forekomme på nogle hold, du medbringer selv eller afregner med underviser efter behov.

Deltagere berettiget til nedsat kursuspris (jf. punket Nedsat kursuspris) får ikke rabat på materialer.

Betaling

Betalingsmåder

Ved tilmelding på skolens hjemmeside kan du vælge mellem følgende betalingsmåder:

 • betaling med betalingskort/MobilePay med det samme eller
 • fremsendelse af faktura til senere betaling via indbetalingskort med FI-kode (+71) i netbank. Henvend dig til skole og aftal fremsendelse af indbetalingskort.

Der modtages følgende betalingskort dankort, visa, Mastercard og MobilePay Online.

Ved tilmelding ved direkte kontakt til skolen fremsendes faktura [pr. e-mail eller post] med en af følgende betalingsmuligheder:

 • link til betaling med betalingskort/MobilePay Online eller
 • indbetalingskort med FI-kode (+71) til netbank.
 • Vi giver mulighed for ratebetaling. Kontakt os på tlf. nr. 29731953

Betales med betalingskort eller MobilePay Online, vil beløbet først blive trukket, når skolen har bekræftet, at du har en plads på holdet.

Kontantbetaling, overførsel eller bankoverførsel kan aftales. Kontakt skolen herfor. 

Betaling er først modtaget/registreret, når du modtager Tilmeldingsbekræftelse. Se punktet Bekræftelser.

*MobilePay: Ved betaling ved tilmelding på hjemmesiden eller via tilsendt link anvendes ’MobilePay Online’. Her indtastes betalers mobiltelefonnummer, hvorefter der modtages en notifikation i MobilePay-appen, hvor betaling færdiggøres.

Betalingsfrist

Faktura med betalingslink eller FI-kode har betalingsfrist afhængig af tidspunkt for tilmelding i forhold til holdstart.

Overholder du ikke betalingsfristen, vil skolen først forsøge at tildele den reserverede plads til en person på ventelisten. Såfremt den reserverede plads ikke kan afsættes til en person på ventelisten, fastholder skolen kravet om betaling over for dig.

Bekræftelser

Afhængig af betalingsmetode fremsendes mails med bekræftelser og faktura/kvitteringer vedhæftet som PDF.

Bekræftelserne indeholder oversigt over kursets mødedatoer og -tid samt information om underviser og undervisningssted.

Tilmelding på hjemmeside – betaling med det samme (betalingskort/MobilePay Online)

Ved tilmelding på hjemmesiden med samtidig betaling med betalingskort/MobilePay Online fremsendes to separate mails med vedhæftet PDF:

 • Tilmeldingsbekræftelse
 • Faktura (Kvittering)

Tilmelding på hjemmeside – betaling med faktura (FI-kode)

Ved tilmelding på hjemmesiden, hvor det vælges at modtage faktura, fremsendes to separate mails med vedhæftet PDF:

 • Reservationsbekræftelse
 • Faktura med indbetalingskort med FI-kode (+71) til netbank

Når betaling er registreret, sendes en mail med vedhæftet Tilmeldings bekræftelse.

Tilmelding ved direkte kontakt til skolen – betaling via betalingslink (betalingskort/MobilePay Online)

Ved tilmelding ved direkte kontakt til skolen, hvor det vælges at betale med betalingskort/MobilePay Online, fremsendes to separate mails med vedhæftet PDF:

 • Reservationsbekræftelse
 • Faktura med link til betaling med betalingskort/MobilePay Online

Når betaling er registreret, sendes en mail med vedhæftet Tilmeldingsbekræftelse.

Tilmelding ved direkte kontakt til skolen – betaling med faktura (FI-kode)

Ved tilmelding ved direkte kontakt til skolen, hvor det vælges at betale med FI-kode, fremsendes to separate mails med vedhæftet PDF:

 • Reservationsbekræftelse
 • Faktura med indbetalingskort med FI-kode (+71) til netbank – vedhæftet som PDF

Når betaling er registreret, sendes en mail med vedhæftet Tilmeldingsbekræftelse.

Tilmelding er bindende

Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret gælder ikke for tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode, tjenesteydelsen skal udføres jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 12). Skolens kurser og arrangementer er omfattet af denne undtagelse. Du har derfor ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, og din tilmelding er bindende.

Skolen tilbyder dog afmeldingsmulighed op til 14 dage før første mødegang mod et gebyr på 50 kr.

Skolen tilbyder endvidere gebyrfri afmelding, såfremt skolen efter din tilmelding foretager væsentlige ændringer af hele kursusforløbet i forhold til kursusbeskrivelsen. Se også punktet Forbehold for mindre ændringer.

Ved afmelding senere end 14 dage før første mødegang tilbagebetales ikke.

Udeblivelse anses ikke som afmelding og giver ikke ret til tilbagebetaling. Ved afmelding til et igangværende forløb tilbagebetales ikke.

Manglende betaling anses ikke som afmelding. Du er derfor forpligtet til at betale det fulde beløb for kurset, idet tilmelding er bindende.

Afmelding skal ske ved direkte henvendelse til skolen på 29791953 eller til oda@odadof.dk

Aflysning af kurset

Skolen forbeholder sig retten til at aflyse et kursus i tilfælde af for få tilmeldinger, undervisers forfald eller manglende adgang til relevant undervisningssted. I tilfælde af aflysning vil indbetalt deltagerbetaling blive tilbagebetalt. Der forsøges evt. først med udskudt startdato. Tilmeldte deltagere får direkte besked herom.  

Forbehold

Vi tager forbehold for mindre ændringer i det annoncerede kursusindhold og kursusforløb. Sådanne mindre ændringer kan for eksempel være visse ændringer af kursusindhold, aflysning eller flytning af enkelte mødegange, f.eks. ved sygdom hos underviser (vikar eller erstatningsundervisning), lokaleændring, udsættelse af dato for kursusstart eller -slut og lignende.

I tilfælde af aflyst undervisningsgang vil du som udgangspunkt blive tilbudt erstatningsundervisning eller tilbagebetaling.

Er du forhindret i deltagelse i erstatningsundervisning, eller ønsker du ikke at deltage som følge af mindre ændringer, berettiger det ikke til tilbagebetaling.

Hvis skolen bliver forhindret i at afholde kurset/arrangementet efter holdstart som følge af uforudsete, udefrakommende begivenheder uden for skolens umiddelbare kontrol (”Force Majeure”), vil skolen som udgangspunkt forsøge at tilbyde erstatningsundervisning, når Force Majeure-situationen er ophørt. Såfremt skolen ikke kan tilbyde erstatningsundervisning efter Force Majeure situationens ophør, er du berettiget til hel/delvis tilbagebetaling.

Vi tager forbehold for trykfejl i kursusbeskrivelser og øvrigt indhold på hjemmeside/i katalog.

Særligt tilrettelagt undervisning

Hold med særligt tilrettelagt undervisning tilbydes til deltagere, der af hensyn til det faglige udbytte i det konkrete emne har behov for at blive undervist på mindre hold med max. 8 deltagere. Det kan f.eks. være rygproblemer, gigt, svagt syn, psykiske udfordringer m.m.

Skolen eller underviseren har ikke indflydelse på vurdering af behov/berettigelse for særligt tilrettelagt undervisning.

Kommunen kræver i forbindelse med tilskud til særligt tilrettelagt undervisning, at der indhentes underskrift på tro- og loveerklæring på, at deltageren er handicappet i relation til undervisning i holdets fag og emne.

Kan indhentes på hjemmesiden under praktisk info

Udenbys deltagere skal oplyse CPR-nr.

Alle, uanset bopælskommune, kan tilmelde sig skolens kurser, men deltagere med bopæl uden for skolens/afdelingens tilhørskommune skal oplyse fuldt cpr-nummer ved tilmelding. Information om udenbys deltagere videregives til skolens/afdelingens tilhørskommune til brug for mellemkommunal refusion med deltagerens hjemmekommune. Der henvises i øvrigt til skolens persondata politik https://www.odadof.dk/praktisk-info/vores-persondatapolitik/

Reklamationsret og klagemulighed

Købelovens regler gælder ikke tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.

Lever undervisningen/arrangementet ikke op til dine forventninger, håber vi, du vil henvende dig direkte til skolen på oda@odadof.dk

Der er også mulighed for at indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby - via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage: www.ec.europa.eu/odr. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal skolens e-mailadresse oda@odadof.dk angives.

Persondatapolitik

Se skolens persondatapolitik her https://www.odadof.dk/praktisk-info/vores-persondatapolitik/

Praktiske oplysninger

Se øvrige praktiske oplysninger her https://www.odadof.dk/praktisk-info/